Lõunalaagri matkarajal

Lõunalaagri matkarada on rajatud endise Petseri Lõunalaagri territooriumile. Matkarada paikneb sisuliselt Eesti piiril, vaid mõne kilomeetri kaugusel asub Petseri linn. Vanasti asus siin sõjaväe treeningala, viimased tegevused (Nõukogude Liidu õppused) toimusid siin veel enne taasiseseisvumist.

Alljärgnevalt on matkarajast mõned fotod:

Vanadest hoonetest on säilinud vaid üksikud detailid:

Kivitee, mis ühendas Lõunalaagrit Põhjalaagriga (Värskas)

Toiduainete ladu on säilinud:

Vanu teesihte võib aimata: